Máte problém s prihlásením alebo s konkrétnou funkcionalitou systému?
Kontaktujte Centrum podpory prevádzky (Callcentrum) v pracovných dňoch od 7:30 hod. do 17:00 hod. na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adrese helpdesk@iedu.sk.

Pomôcť Vám však budeme vedieť iba vtedy, keď budeme vedieť presne identifikovať Vás a chybu. Pripravte si preto odpovede na nasledujúce otázky:

  • Ktorú URL adresu máte pri používaní v hornom riadku prehliadača: https://****.sk
  • Aké prihlasovacie meno používate: ***@dc.iedu.sk (heslo nepotrebujeme)
  • K akému dátumu a času sa vzťahuje pripomienka
  • Ktoré ŠVP používate: ISCED0, ISCED3A, NSOV 26 Elektromechanik,...
  • Ktorý RUP v rámci ŠVP používate
  • Ku ktorej kapitole ŠkVP sa vzťahuje pripomienka
  • Popis čo robí používateľ v krokoch (kliknem na učebné osnovy, otvorím Tematické celky, pripojím... a pod.)
  • Popis ako by sa funkcia z pohľadu používateľa mala správať

Pre informácie alebo otázky k projektu (presun techniky, školenia a pod.) nás kontaktujte e-mailom na prihlaska@digiskola.sk alebo prostredníctvom našej Facebook stránky www.facebook.com/digiskola.