Úlohou národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva je vytvorenie elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky. Jeho súčasťou je aj zriadenie a vybavenie digitálnych učební, vytváranie digitálneho vzdelávacieho obsahu a vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Realizuje sa od 22. novembra 2013 do 30. septembra 2015.

V rámci projektu Digiškola získali materské, základné a stredné školy na Slovensku (s výnimkou Bratislavského kraja) moderné digitálne vybavenie, ktoré im umožní modernizovať výučbu. Školy získali 5 680 setov pozostávajúcich z interaktívnej tabule a notebooku, 20 000 tabletov, 1 000 wifi-routrov a 2 686 farebných tlačiarní. 1026 škôl bolo vybavených modernou tabletovou učebňou. Partnerom projektu je Metodicko-pedagogické centrum, ktoré zodpovedá za organizačno-personálne zabezpečenie využívania digitálnych vzdelávacích materiálov pre moderné formy výučby.

Každá škola s tabletovou učebňou vybavenou z projektu Digiškola, mala možnosťzískať Samsung School – riešenie manažmentu tabletovej učebne. Dňa 12. 12. 2014 bolo podpísané Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, spoločnosťami DATALAN, a.s., a Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. Školy tak dostali možnosť získať riešenie Samsung School len za 1 € za 1 kus na 1 rok, pričom zmluva je vždy uzatvorená na obdobie 5 rokov. Škola, ktorá má 1 notebook a 20 tabletov, tak zaplatí za Samsung School len 25,20 € ročne (vrátane DPH) a celkovo za obdobie 5 rokov sumu len 126 € vrátane DPH.

Mali by ste vidieť to radostné očakávanie, keď študenti prichádzajú na hodinu, nakuknú do triedy a ich prvá otázka je: "Budeme aj dnes robiť s tabletmi?!"
Tak dostávajú pracovné listy do pošty, aby si to v "tabletovom" gmaile alebo dropboxe našli a vymýšľam, akú appku použiť.
Zrazu sú aktívni aj tí najzarytejší flegmatici! Využívanie tabletu je na našej škole dobrovoľné, ale zatiaľ ani jeden žiak nepovedal tabletu NIE :-)
Nemusíme si dávať úlohy na doma, rýchlejšie a viac stíhame a potešujúce sú pozitívne komentáre žiakov. Je to motivujúce nielen pre nich, ale aj pre mňa.
Najviac používam powerpointové prezentácie, videá a mp3, ale už sme stihli aj zopár cvičení vo FlowWorks.

I. Janotková, SPŠ stavebná D. S. Jurkoviča, Trnava

„Počiatočné skúsenosti naznačujú, že dotykové technológie žiakov aktivujú, prinášajú významný motivačný potenciál a vytvárajú vhodné podmienky pre proces učenia,“ hovorí Michaela Sekerešová, učiteľka zo základnej školy na Triede SNP v Banskej Bystrici.

Michaela Sekerešová, učiteľka