V spolupráci s MPC ako partnerom národného projektu EVSRŠ (digiškola) sme pre vás pripravili školenia.

MPC ponúka dlhodobé akreditované školenia orientované na skvalitnenie zručností v oblasti využívania interaktívnej tabule a tabletov:

  • Interaktívna tabuľa vo výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ
    číslo akreditácie 749/2012-KV, počet hodín 30 prezenčne, 10 dištančne, 15 kreditov
  • Interaktívna tabuľa v edukačnom procese pre ZŠ a SŠ
    číslo akreditácie 37/2010-KV, počet hodín 30 prezenčne, 10 dištančne, 15 kreditov
  • Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky
    číslo akreditácie 1450/2015, počet hodín 20 prezenčne, 10 dištančne, 8 kreditov

Prihlásiť sa môžete cez formulár MPC v rámci národného projektu Profesijný a kariérový rast (PKR) na stránke www.mpc-edu.sk, časť Vzdelávacia činnosť/Prihlášky.

Pripravili sme pre Vás aj sériu inštruktážnych videí na používanie interaktívnej tabule a tabletov.

Videá nájdete na podstránkach s návodmi na tabuľu, návodmi na tablety a návodmi pre Samsung School.